امروز چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۵۴

نوین آبیار یزد

شهاب الدین شهسوارفرد

Iran

یزد - تفت

یزد-تفت-شهرک صنعتی تفت۲-نوین آبیار یزد

  • ۰۳۵۳۸۲۱۲۶۳۳

۰۳۵۳۸۲۱۲۶۳۳

۰۹۱۳۱۵۶۲۳۱۸

www.stnp.com